Vincent Wanders

Expert in Governance, Risk & Compliance

Vincent Wanders RA doceert sinds 1990 Financial auditing en GRC voor verschillende instellingen (UvA, VU, Nyenrode) en opleiders (NBA-opleidingen, Alex van Groningen, Ebbinge). Zijn onderwijs en onderzoek werkzaamheden verricht hij altijd naast zijn praktijk werk als bestuurder, CFO of accountant, onder meer bij AVR, EY, Deloitte, Achmea en KPN. Bij Nyenrode University doceert hij nu o.a. Financial Auditing en Corporate Governance in de postmasterfase. Op de Vrije Universiteit (VU) was hij 8 jaar kerndocent voor de postmaster opleiding Compliance & Integriteitsmanagement en heeft hij het programma mede ontwikkeld. Door zijn commissie werkzaamheden binnen VNONCW en NBA blijft hij op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen. Momenteel doceert Vincent  voor NBA opleidingen de cursus "Duurzaamheid voor de (MKB) accountant".

Presentaties:

Duurzaamheid voor de (MKB) accountant | 13:10 – 13:30 | Ondernemen & Duurzaamheid