Alex Boon

Spraakdocent

Alex Boon werkt als stem/spraakdocent en sprekerstrainer met sprekers, bestuurders, leidinggevenden/managers, politici en mensen met een spreekberoep. Daarnaast coacht hij hen bij de professionele reflectie op hun persoonlijke dynamiek en de inzet daarvan in de communicatie tijdens de uitvoering van hun taak.

Sessie:

Professioneel stemgebruik

Vergroot je vermogen om stem en spraak concreet en praktisch in te zetten ter ondersteuning van je verhaal. Zo kun je het verschil maken: of het verhaal niet, half - of met interesse wordt gevolgd. Leer om met behulp van adequaat stemgebruik gehoord te worden en met je boodschap te inspireren en te motiveren.

Hoe is jouw huidige spreektechniek, wat zijn daarin de bruikbare elementen en hoe verhoog je de kwaliteit van de techniek? Leer deze elementen oefenen en gebruiken en concreet in te grijpen in de manier waarop je overkomt om zo de impact van jouw pres(en)tatie te vergroten.

Presentaties: