WHOA, what else?

Frank Linders | Advocaat; Keizers Advocaten

De onderneming van uw cliënt bevindt zich in zwaar weer. De NOW-regeling is geëindigd, de vooruitzichten zijn somber. U wordt gebeld voor advies om de onderneming te herstructureren.

Sinds 1 januari 2021 geldt de WHOA. Een regeling waarmee zonder een faillissement kan worden ingegrepen binnen de onderneming maar ook in de aandeelhoudersstructuur. Daarbij zijn er nauwelijks heilige huisjes.

Wat is nu de strekking van deze regeling en waarin wijkt die af van een faillissement?