Meer resultaat met vereenvoudigde stuurinformatie

Gerard Loode | Simplicate

Voor accountantskantoren is het ook belangrijk om een financieel gezond resultaat te behalen. Wanneer doe je het goed en welke omzet is haalbaar? Een van de belangrijkste succesfactoren is de verhouding tussen de omzet en de directe personeelskosten. Hoe breng je deze KPI’s in beeld en hoe draagt de transitie naar andere prijsafspraken bij aan de financiële gezondheid van je kantoor?

In deze sessie kijken we naar de cruciale sturingsinformatie van jouw kantoor en welke inzichten nodig zijn om meer resultaat te behalen. Hierna weet je hoe efficiency van jouw accountantskantoor leidt tot omzetgroei en rendement.