Verandert digitalisering en de inzet van data alles bij accountants- en advieskantoren?

Marcel Janssen | Product Director; Visma | PinkWeb
Linda de Vries | Business Unit Director Tax & Accounting; SDU

Hoe ziet de accountant van de toekomst eruit? De snelle veranderingen op het gebied van digitalisering, artificial intelligence, snel veranderende en toenemende wet- en regelgeving noodzaakt advieskantoren om steeds meer proactief en datagedreven te adviseren. Aan de ronde tafel van Sdu spreken we met een vooruitstrevend accountantskantoor en een grote softwareleverancier over de toekomst van de trusted advisor. Aan de hand van stellingen gaan we in op actualiteiten, zoals: arbeidstekorten, ChatGPT, veranderende businessmodellen, het belang van goede vastlegging/verantwoordingsplicht, een veranderende doelgroep (nieuwe generatie) en meer.

 

Ben jij en is jouw advieskantoor al helemaal klaar voor de (digitale) toekomst of geloof je juist in een bestaande waardevolle werkwijze die niet snel gaat veranderen binnen de praktijk? Sluit je dan vooral aan bij onze inspiratiesessie, we zijn erg benieuwd naar jouw mening!