(On)bewuste denkfouten

Maarten Verdonck | Adviseur; the spirit of interaction

Denkfouten zijn psychologische mechanismes die ons onbewust op een dwaalspoor brengen. Sommige denkfouten hebben een klein effect op ons werk, andere hebben een grotere impact. Inzicht in deze denkfouten helpt om de negatieve effecten ervan bij uzelf en uw klanten te minimaliseren.